You have selected

Samsung
Washing-Machine
Q1233GW-XEU