You have selected

Samsung
Washing-Machine
Q1433SGS/XEU