You have selected

Samsung
Washing-Machine
Q1435VGW/XEU